Sámekonferánssaid cealkámušat

Sámiráđi bajimuš orgána lea sámiid konferánsa mii lágiduvvo juohke njealját jagi. Lassin julggaštussii, de sámekonferánsa buktá maid cealkámušaid áigeguovdilis sámi áššiin.

Dás gávnnat maŋemuš sámekonferánssaid cealkámušaid.

 • PDF Cealkámušat sámekonferánssas Tråantes 2017 0.9 M

  Tråante sámekonferánsa mearridii 13 cealkámuša čuovvovaš fáttáin: 1. Pronomena "son" skandinávalaš gielain 2. Oahpahus ja čuvgehus 3. Solidaritehta Standing Rock Sioux Tribe:n 4. Doarjja "Erklæring fra samhandlingskonferansen for reindrift" 5. Deanu čázádaga soahpamuševttohus 6. Cultural appropriation 7. Iešmearrideapmi sámi boazodoalus 8. Ráfi leat sápmelaš 9. Gollegiella 10. Dutkanetihkka 11. Vuoigatvuohta hálddašit historjjálaš dutkamušaid bohtosiid 12. Sámi siviila servodaga ja kulturásahusaid rolla ja dehálašvuohta 13. Vákšun ja fuomášupmi vuovdečuollamiidda Sámis
 • PDF Cealkámuš "Sámi árbevirolaš ekologiija" 141 K

  Sámekonferansa Tråantes 2017 mearridii sierra cealkámuša "Sámi árbevirolaš ekologiija" ektui.
 • PDF Cealkámušat sámekonferánssas Kuellnegk nearks 2013 105 K

  Kuellnegk neark sámekonferánsa Murmánskkas 2013 mearridii oktiibuot 7 cealkámuša čuovvovaš fáttáin: 1. Psykososiála dearvvašvuohta, 2. Sámiid vealaheapmi, 3. Barentsovttasbargu, 4. Válgaáigodagaid birra, 5. Sámi nuorat ja árbevirolaš ealáhusat, 6. Borasspireváttisvuođat Sámi boazodoalu guovllus ja 7. Šiehtadallamat stáhtaid gaskkas.
 • PDF Cealkámuš sámekonferánssas Roavvenjárggas 2008 83 K

  Sámekonferánsa Roavvenjárggas 2008 mearridii dušše ovtta cealkámuša lassin julggáštussii. Cealkámuš lea Davviriikkalaš Sámekonvenšuvnna birra.
 • PDF Cealkámušat sámekonferánssas Ávágis 2004 129 K

  Sámekonferánsa Ávágis 2004 mearridii olles 11 cealkamuša čuovvovaš fáttáin: 1. Lieggasut Árktis – dál lea áigi dahkat juoidá, 2. ON:a álgoálbmogiid vuoigatvuođaid julggaštus, 3. Riikkaidgaskasaš álgoálbmotbargu, 4. Boahttevaš sámi ovddastumi birra ON:a Álgoálbmotáššiid Bistevaš Forumas (UNPFII), 5. Finnmárkkuláhka, 6. Áhpevalljodagaid birra, 7. Bohccuid guohtoneatnamiid birra, 8. Oljo- ja gássabohcciid huksemis Guoládatnjárggas, 9. Sámegiela ja sámi kultuvrra birra, 10. Sámi Allaskuvlla birra ja 11. SameNeta ruhtadeapmi
 • PDF Cealkámušat sámekonferánssas Gironis 2000 170 K

  Sámekonferánsa Gironis 2000 mearridii 14 cealkámušaid čuovvovaš fáttáin: 1. Jurdagat nuorra sámiin, geat sávvet sáhttit álgit árbevirolaš ealáhussii, 2. Vuollái skuvlaahkásaččaid giellabirrasa buorideapmi, 3. Goalmmát mailmmekonfereansa rasismma, nállevealaheami, vierroolbmovaši ja eará utnoheamevuođaid vuostá, 4. Nuoraid boahtteáigi boazodoalus, 5. Girona julggáštus, 6. Julggáštus sámiid iešmearridanvuoigatvuođas, 7. Tibeta dilit, 8. ON:ii Bissovaš Álgoálbmotforum, 9. Ruoŧa riikka raporta 1999 ON:ii nállevealaheamiáššiid komiteai (CERD), 10. Proteasta guovddášráđđehusa badjelmearálaš veahkaválddi vuostá, man dat geavaha Burnt Church:a mi´kmaq`iid vuostá, 11. Oktasašbargu The Interior Alliance`in, vai dovddastivčče min šiitemeahttun eanaoamastanvuoigatvuođa iešmearrideami duohta vuođđun, 12. Sápmi-nama geavaheapmi, 13. Cealkámuš Davviriikkaid Ministtarráđđái Davviriikkalaš gelbbolašvuođa guovddáža ceggemii sámi ealáhusaid ovdáneami várás ja 14. Sámiid visumfriddjavuohta Suomas, Ruoŧas, Norggas ja Ruoššas