Eará dokumeanttat

Gávdnojit olu dokumeanttat, mearrádusat, julggaštusat konvenšuvnnat jnv. mat leat dehálaččat ja ávkkálaččat sámiide ja álgoálbmogiidda.

Dása leat geahččalan čohkket muhtin ráje dain. Jus dieđát eará dokumeanttaid mat berrejit dása lasihuvvot, de cavgil ainnas midjiide.