Sámekonferánssaid julggaštusat

Sámiráđi bajimuš orgána lea sámiid konferánsa mii lágiduvvo juohke njealját jagi.

Dás gávnnat maŋemuš sámekonferánssaid julggaštusaid.