Arkisto

ARKTISEN JÄÄMERENRADAN KESKUSTELUTILAISUUDEN OHJELMA

Sajos, Inari perjantai 21.09.2018 13.00 - 17.00

Saamelaisneuvosto järjestää keskustelutilaisuuden Arctic Railway -hanketta koskien. Tilaisuudessa haluamme keskustella hankkeesta ja kuulla, millaisia näkemyksiä teillä siitä on. Tarkoituksena on pystyä arvioimaan, miten suunniteltu ratahanke tulee vaikuttamaan saamelaisiin elinkeinoihin ja kulttuuriin. Tilaisuus on kaikille avoin ja tulkkausta järjestetään suomen, norjan, pohjoissaamen ja venäjän kielen välillä.

Tervetuloa!

 

Ohjelma:

Sajos, Inari
Perjantai 21.9.2018 klo 13.00

 • Kokouksen avaus
  Åsa Larsson Blind, Saamelaisneuvoston puheenjohtaja
 • Arktinen jäämerenratahanke, taustatiedot
  Magne Ove Varsi, Saamelaisneuvoston ihmisoikeusosaston johtaja
 • Suomen saamelaiskäräjien osallistuminen, näkökanta ja suunnitelmat
  Tiina Sanila-Aikio, Suomen saamelaiskäräjien puheenjohtaja
 • Nuoren poronhoitajan näkemys
  Anni Saara Aikio
 • Miten rautatie vaikuttaisi Muttusjärven paliskuntaan
  Osmo Seurujärvi
 • Juridiset ja kansainväliset vaikuttaismahdollisuudet
  Dr. Mattias Åhren, Saamelaisneuvoston lakiasiantuntija
 • Miten Norjan saamelaiskäräjät käsittelee asiaa
  Aili Keskitalo, Norjan saamelaiskäräjien puheenjohtaja
 • Rautatien vaikutukset luontoon
  Tero Mustonen, tutkija
 • Kokemuksia Ruotsin saamelaisalueelta
  Per Olof Nutti, Ruotsin saamelaiskäräjien hallituksen puheenjohtaja 
 • Keskustelu:
  -  Millaisia näkemyksiä arktisen jäämerenratasuunnitelmasta on heillä, joihin se suoraan vaikuttaa?
  -  Miten saamelaisneuvosto, eri maiden saamelaiskäräjät ja organisaatiot voivat vaikuttaa suunnitelmiin?
  -  Miten voisi parhaiten keskustella ja tehdä yhteistyötä tulevaisuudessa?