Sámi Duodji tavaramerkki

Sámi Duodji mearka

Saamelaisneuvosto on luonut Sámi duodji -merkin, joka on saamelaisen käsityön tavaramerkki. Merkin tarkoitus on myös: 

  • Osoittaa ostajille, että tavaran valmistaja on saamelainen. 
  • Suojella saamenkäsityön laatua matkimista ja sopimatonta kilpailua vastaan. 
  • Vaikuttaa siihen, että saamelaisen käsityön laatu kokoajan edistyy. 
  • Olla merkkinä siitä että saamenkäsityö on elävä perinne.

Saamelaisneuvosto on käynnistänyt yhdessä saamelaisten käsityöyhdistysten kanssa tavaramerkin uudistamistyön siten, että se toimisi tehokkaammin. Työ valmistuu vuonna 2016. Saamelaisneuvosto omistaa merkin, saamelaiset käsityöyhdistykset eri maissa hallinnoivat sitä ja käsityöntekijät ympäri Saamenmaata käyttävät sitä.

 

Nykyiset säännöt Sámi Duodji -merkin käyttöön päätettiin 16. saamelaiskonferenssissa: 

(Säännöt myös Sámi duodji ry:n sivulla suomeksi)

§ 1. Mearka lea sámi duoji gálvomearka. Mearkka ulbmil lea čujuhit oastiide, ahte gálvvu lea ráhkadan sápmelaš.

§ 2. Duodjemearkka ohcan- ja geavahanlohpi lea sápmelaččain, geain lea oahppu dahje hárjáneapmi sámi duojis. 

Dán oktavuoðas sápmelažžan oaivvilduvvo dat  guhte atná iežas sápmelažžan ja

  • gii lea oahppan sámegiela vuosttaš giellan, dahje gean áhčči, eadni, áhkku dahje áddjá lea oahppan sámegiela vuosttaš giellan, dahje 
  • geas goit nubbi vánhen lea sápmelaš ovdalis namuhuvvon eavttuid mielde.

§ 3. Duodjemearkka hálddašit ja juhket

  • Suomas "Sápmelaš Duodjárat ry",  
  • Ruoŧas "Riikkasearvi Same Ätnam"
  • Norggas "Sámiid Duodji" ja  
  • Ruoššas "Čepes Sam dáidda- ja duodjesearvi". 

Mearka ohccojuvvo sierra ráhkaduvvon ohcamušain duodjeservviin, mat leat ožžon vuoigatvuoða juohkit mearkka.

§ 4. Mearka oažžu geavahuvvot árbevirolaš sámi dujiin ja ođđamállet gálvvuin, mat leat ovdánahttojuvvon árbevirolaš vuogi mielde ja árbevirolaš ávdnasiin.

Gálvvut, mat leat ráhkaduvvon souveniran (/mátkemuitun) ja main ii leat árbevirolaš geavaheapmi, eai merkejuvvo duodjemearkkain.

§ 5 Duodjesearvvit, mat juhket mearkka, vástidit duoji kvalitehtas. Dain lea geatnegasvuohta čuovvut duodjemearkkain merkejuvvon dujiid kvalitehta, ávdnasiid, geavahanárvvu ja nanusvuoða.

§ 6. Mearka juhkkojuvvo nummirráidun vai dat hehttešii boastto geavaheami. Duojár sáhttá čállit iežas nama merkii. Duodjeorganisašuvnnat almmuhit jahkásaččat Sámiráđđái, ahte geaidda duodjemearka lea addojuvvon.

§ 7. Jos šaddet soahpameahttunvuođat duodjemearkka geavaheamis, de gieðahallá daid Sámiráđđi dahje Sámiráđi áirras.

§ 8. Jos duojár, geas lea duodjemearka, heaitá doaimmas, de galgá hálddašeaddji duodjeorganisašuvnda oastit sus mearkka ruovttoluotta.

§ 9. Jos boahtá ovdan, ahte dát njuolggadusat eai doaimma áigumušaid mielde, sáhttá Sámiráđđi ovttasráđiin hálddašeaddji duodjeorganisašuvnnaiguin mearridit ođđa njuolggadusaid. Dákkáráš njuolggadusain eai leat váikkuhusat maŋásguvlui. Njuolggadusaide leat ráhkaduvvon čilgehusat álkkidan dihte duodjemearkka geavaheami.

§ 10. Golbma (3) dohkkehuvvon duodjemearkka leat ráddjojuvvon Sámiráđi čállingoddái.

 

Mikä sámi duodji on?

Saamelaiskäsityöksi ymmärretään saamenkielessä käyttötarvikkeet, kuten vaatteet, työvälineet, taloustavarat, pyyntivälineet ja korut, jotka on tehty käsin. Käsityöllä on pitkät perinteet. Myös nykyajan käsityön perinteet ovat luonnonmateriaaleissa. Saamenkäsityöt tehdään vanhan perinteen mukaan, mutta sovellettuna uusiin työmenetelmiin ja uuteen käyttöön alueittain. Tuotteita, jotka on tarkoitettu matkamuistoksi ja joilla ei ole perinteistä käyttötarkoitusta, ei merkitä Sámi Duodji – merkillä.