Edustukset

Arktinen neuvosto 

Saamelaisneuvosto on Arktisen neuvoston pysyvä jäsen yhdessä viiden muun alkuperäiskansajärjestön kanssa. Alkuperäiskansat osallistuvat Arktisen neuvoston kokouksiin pöydän äärellä valtioiden kanssa. Lisätietoja Arktisen neuvoston toiminnasta sen kotisivulta.  

IPS

Saamelaisneuvosto nimeää hallituksen jäsenen Arktisen neuvoston alkuperäiskansojen sihteeristön (IPS) hallitukseen. Saamelaisneuvosto on valinnut Ellen Inga Turin IPS hallitukseen kaudelle 2017-2019. Lisätietoja IPS toiminnasta sen kotisivulta.

Lásságámmi

Saamelaisneuvosto nimeää hallituksen jäsenen Lásságámmi säätiön hallitukseen. Lásságámmi on perustettu Nils-Aslak Valkeapään muistoksi. Saamelaisneuvosto on valinnut Niko Valkeapään Lásságámmin halltuksen jäseneksi. Lisätietoja Lásságámmista sen kotisivulta

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto (SPR)

Saamelaisneuvosto on Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston tarkkailijajäsen. Saamelainen parlamentaarinen neuvosto on Norjan, Ruotsin ja Suomen saamelaiskäräjien yhteistyöelin. Venäjän puolen saamelaiset osallistuvat yhteistyöhön tarkkailijajäseninä ja edustavat Saamelaisneuvostoa. 

Barentsin alkuperäiskansojen työryhmä

Saamelaisneuvosto on Barentsin alkuperäiskansojen työryhmän tarkkailijajäsen. Barentsin yhteistyö on ensisijaisesti valtioiden hallitusten välistä yhteistyötä. Työryhmän alkuperäiskansojen edustajat ovat Barentsin alueen alkuperäiskansoja, nenetsejä, saamelaisia ja vepsäläisiä. Saamelaisia edustavat Pohjoismaiden saamelaiskäräjät. Vuonna 2002 komit hyväksyttiin alkuperäiskansojen edustajiksi. Lisäksi työryhmässä ovat aluehallinnot ja alueiden komitoiden edustajat. Lisätietoja työryhmästä heidän kotisivulta

YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa (ECOSOC)

Saamelaisneuvostolla on yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaalineuvostossa (ECOSOC) konsultoiva asema. Yhdistyneet kansakunnat on maailmanlaajuinen valtioiden hallitusten välinen yhteistyöjärjestö. Valtioiden lisäksi YK:n järjestelmään voivat osallistua ja vaikuttaa myös kansalaisjärjestöt (NGO-järjestöt). Virallinen, neuvoa-antaja konsultoiva asema antaa oikeuden osallistua ja vaikuttaa laajasti YK:n järjestelmässä alkuperäiskansojen ja valtioiden välisissä kokouksissa.

Järjestöille virallisia, neuvoa-antavia rooleja on kolme: 

  • Roster 
  • Yleinen konsultatiivinen asema  
  • Erityinen konsultatiivinen asema

Saamelaisneuvostolla on Roster asema eli ns. NGO on the Roster of the UN ECOSOC.

YK:n alkuperäiskansakokouksiin voi osallistua myös ilman virallista asemaa. Sadat alkuperäiskansojen edustajat ja heidän järjestönsä osallistuvat YK:n keskeisiin alkuperäiskansakokouksiin, mutta eivät samassa laajuudessa kuin ne järjestöt, joilla on virallinen asema.