Saamelaisneuvoston jäsenjärjestöt

Saamelaisneuvosto on Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän saamelaisten kansalaisjärjestöjen yhteistyöelin. Järjestöt ehdottavat edustajansa saamelaisneuvoston jäseneksi, jotka saamelaiskonferenssi lopullisesti päättää. Saamelaisneuvoston jäsenjärjestöksi hyväksytään järjestöt, jotka hyväksyvät saamelaisneuvoston toiminnan tavoitteet. 

 

SÁMIRÁÐI MIELLAHTTOSEARVVIT

Poronomistajien liitto (BEO)

Kuolanniemimaan saamelaisjärjestö

Murmanskin alueen saamelaisjärjestö (OOSMO)

Norjan poronhoitajasaamelaisten valtakunnallinen järjestö (NBR)

Norjan saamelaisten valtakunnallinen yhdistys (NSR)

Valtakunnallinen järjestö Same Ätnam (RSÄ)

Saamen kansan liitto (SÁL)

Ruotsin saamelaisten valtakunnallinen järjestö (SSR)

Suomen saamelaisten keskusjärjestö (SSG)