Arktinen ja ympäristöosasto

“Saamelaisen kulttuurin pohjana on tervellinen ja tuottava ekosysteemi niin maalla kuin vesistöissä."

“Saamelaisen kulttuurin perusta tulee turvata ja vahvistaa kestävällä luonnonresurssien hallinnalla. Mahdolliset vaikuttavat tekijät kuten saastuttaminen, ilmastonmuutos ja muuttunut luonnonkäyttö tulee estää." 

Saamelaisneuvoston toimintasuunnitelma 2015

 

Saamelaisneuvosto on yksi kuudesta Arktisen neuvoston pysyvistä jäsenistä. Arktinen ja ympäristöosasto osallistuu Arktisen neuvoston ja sen työryhmien toimiin varmistaakseen, että saamelaisten näkökulman ja kiinnostukset otetaan huomioon. 

Saamelaisneuvosto osallistuu myös YK:n biologisen monimuotoisuuden yleissopimusta koskeviin (CBD) toimiin.

 

Arktista ympäristöosastoa johtaa Gunn-Britt Retter

Govven: Bjarni Eiríksson, PAME