Ihmisoikeusosasto

“Saamelaisneuvosto pyrkii vahvistamaan ja lisäämään kansainvälistä ymmärrystä alkuperäiskansojen ihmisoikeusasioissa.” 

“Saamelaisneuvosto työskentelee siten, että saamelaisten oikeudet toteutuvat kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.”

Saamelaisneuvoston toimintasuunnitelma 2015

 

Saamelaisneuvoston yhtenä tärkeänä lähtökohtana on edistää saamelaisten ja muiden alkuperäiskansojen ihmisoikeuksia. Saamelaisneuvosto osallistuu aktiivisesti erilaisiin prosesseihin ja kokouksiin kansainvälisellä tasolla niin YK:ssa kuin muissa yhteyksissä.

 

Ihmisoikeusosastoa johtaa Magne Ove Varsi.