Kulttuuriosasto

"Saamelaisneuvosto edistää kokonaisvaltaista saamelaista kulttuuripolitiikkaa."

Saamelaisneuvoston toimintasuunnitelma 2015

 

Kulttuuripolittiiseen toimintaan kuuluu saamelaisen yhteiskunnan kokonaisvaltainen säilyttäminen, avustaminen ja edistäminen sekä erilaiset kulttuuriset toimet. Saamelaisneuvoston tavoitteena on vahvistaa perinteistä ja uudenaikaista saamelaiskulttuuria. 

Saamelaisneuvosto jakaa vuosittain kulttuuriavustuksia saamelaiseen kulttuuritoimintaan. Kulttuurilautakunta hallinnoi avustuksia, joihin kuuluvat avustukset esimerkiksi kaunokirjallisuuteen, hankeavustukset, opintomatka- ja työskentelyapurahat. Saamelaisneuvosto tukee erityisesti hankkeita, joissa on tietoisesti valittu yhteinen saamelainen näkökulma.

 

Kulttuuriosastoa johtaa Christina Hætta