Saamelaiskonferenssi

Saamelaiskonferenssit ovat toimineen keskustelu- ja tiedonjakopaikkoina yli 50 vuotta, missä on luotu yhteisiä saamelaispoliittisia ja kulttuurisia tavoitteita ja strategioita. Ensimmäinen saamelaiskonferenssi järjestettiin 31.8-3.9.1953 Jokkmokissa, Ruotsissa. Siellä perustettiin muun muassa lautakunta, joka valmisteli saamelaisneuvoston perustamisen. Saamelaisneuvosto perustettiin Kaarasjoen saamelaiskonferenssissa elokuun 18. päivänä vuonna 1956. Vuonna 2053 tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun ensimmäinen saamelaiskonferenssi pidettiin. Ensimmäisen saamelaiskonferenssin aiheena oli tehdä saamelaiset aktiiviseksi. Konferenssi totesi muun muassa seuraavaa: 

”Kysymys siitä, miten saamelaisten pitäisi voida turvata omat oikeudet luonnonresurssien hyödyntämisessä omilla asuinseuduillaan tulee määräämään heidän tulevaisuuden. Se kuuluu läheisesti yhteen saamelaisten aktiivisuuden sovittamisessa meidän aikaamme.” 

Se aloitti saamelaisten tarpeen järjestäytyä ja perustaa rajat ylittävä yhteistyön. Pohjoismainen saamelaisneuvosto perustettiin ja päätökset hyväksyttiin saamelaisten toisessa konferenssissa Kaarajoella (Norjassa) vuonna 1956. Saamelaisneuvosto ja saamelaiskonferenssien toimet ovat olleet hyvin tärkeitä saamen kansan statukselle ja järjestäytymiselle. Tällaisen yhteistyön tarve ei ole pienentynyt vuosien varrella.

Saamelaisneuvosto on tärkeä ääni saamelaisten kansalaisyhteiskunnassa, koska se on neljän maan saamelaisjärjestöjen yhteistyöfoorumi. Saamelaisneuvoston kansainvälinen asema on vahva. Vaikka saamelaiskäräjät ja saamelainen parlamentaarinen neuvosto ovat vähitellen osallistuneet enemmän ja täyttäneet oman roolinsa kansainvälisillä paikoilla, on edelleen tärkeätä, että saamelaisneuvoston itsenäinen ja vapaa ääni pysyy.

Saamelaiskonferenssi on saamelaisneuvoston ylin päättävä elin ja siten saamelaisneuvoston tärkein foorumi. Sääntöjen mukaan se on järjestettävä neljän vuoden välein. Konferenssin viralliset valtuuskunnat ovat saamelaisneuvoston jäsenjärjestöjen edustajat, yhteensä 72 valtuuskunnan jäsentä Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän jäsenjärjestöistä. Eri maiden valtuuskunnissa on 18 jäsentä. Konferenssi hyväksyy saamelaisneuvoston toimintakertomukset ja neljän edellisen vuoden tilinpäätökset, valitsee saamelaisneuvoston edustajat ja käsittelee tulleet lausunnot sekä saamelaiskonferenssin julistuksen.