Saamelaisten 20. konferenssi

Saamelaisten 20. konferenssi järjestettiin Murmanskissa toukokuun 2-4. päivänä. Saamelaiskonferenssin teemana oli Sápmi 2053 – Saamelaisten kulttuurinen tilanne lisääntyvän teollisen kehityksen kannalta. Aiheesta esitettiin saamelaisten näkökulmasta monta tärkeää kysymystä. Konferenssi tarjosi neljän maan saamelasille kansana erityisen tilaisuuden tavata ja keskustella yhteisistä asioista. Konferenssi hyväksyi Kuellnegk Neark julistuksen ja seitsemän lausuntoa, jotka jäsenjärjestöjen valtuuskunnat olivat esittäneet. Julistus ja lausunnot ovat Saamelaisneuvoston poliittisen työn pohjana seuraavat neljä vuotta. Ne ovat Saamelaisneuvoston toiminnan mandaatti kansainvälisillä areenoilla: YK:n ihmisoikeusmekanismeissa, Arktisessa neuvostossa ja kulttuurityössä. Konferenssi on myös paikka, jossa valtakunnalliset saamelaisjärjestöt tapaavat ja keskustelevat, jakavat kokemuksia ja edistävät politiikkaa. Jäsenjärjestöt ottavat kokemukset ja tulokset mukaansa ja ovat neuvona heidän päivittäiseen työhön. 

Pääteemasta Sápmi 2053 – Saamelaisten kulttuurinen tilanne lisääntyvän teollisen kehityksen kannalta keskusteltiin teemaseminaarissa. Kutsutut luennoitsijat esittivät kysymyksiä siitä, miten saamelainen kansa voi säilyttää oman identiteettinsä ja kulttuurinsa tilanteessa, jossa perinteisille saamelaisalueille kohdistetaan koko ajan enemmän teollista kehitystä ja ei-uudistavaa luonnonresurssien hyödyntämistä. Lisäksi keskusteltiin siitä, kuka on saamelainen sekä kuka voi asettua ehdolle ja äänestää saamelaiskäräjien vaaleissa.

Saamelaisneuvostossa on kaksi jäsenjärjestöä Venäjän puolella. Murmanskin alueen saamelaisjärjestö (OOSMO) järjesti konferenssin ja kulttuuriohjelman. Saamelaisnuorten järjestö Sam Nurasjin jäsenet auttoivat konferenssin käytännön järjestelyissä.

Konferenssin päätökset

Saamelaiskonferenssi perusti vaalilautakunnan ja kaksi työryhmää: yhden lausunnoille ja toisen julistusta varten. Lausuntotyöryhmä käsitteli lausunnot, jotka esiteltiin konferenssissa. Saamelaisneuvoston osastojen johtajat kirjoittivat Kuellnegk Neark -julistusluonnoksen, joka esiteltiin konferenssissa. Julistustyöryhmä käsitteli lisäys- ja muutosehdotukset, jotka tulivat esille konferenssin aikana. Vaalilautakunta kokosi eri maiden valtuuskuntien ehdotukset saamelaisneuvoston jäseniksi seuraavalle kaudelle. Ehdotukset esitettiin kokonaisuudessa konferenssille ja saamelaisneuvostoon valittiin 15 jäsentä ja heille varajäsenet vuosille 2013-2017.

Tästä näet saamelaisneuvoston täysikokouksen jäsenet.

Saamelaiskonferenssi hyväksyi seitsemän lausuntoa seuraavista aiheista: 

 • Psykososiaalinen terveys
 • Saamelaisten syrjintä
 • Baretsin yhteistyö
 • Saamelaiskäräjien vaalikaudet
 • Saamelaisnuoret ja perinteiset elinkeinot
 • Petoeläinongelmat poronhoitoalueilla
 • Valtioiden väliset neuvottelut (rajajoilla)

Julistuksessa oli näistä aiheista:

 • teollinen toimnta saamenmaalla,
 • saamelainen identiteetti,
 • ilmastonmuutokset ja ympäristö sekä
 • saamelaisten perinteiset elinkeinot. 

Tästä löydät kaikki saamelaiskonferenssin asiakirjat >>

To top