Saamelaisneuvoston täysikokous

Saamelaisneuvosto on Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän saamelaisten kansalaisjärjestöjen yhteistyöelin. Saamelaisneuvostolla on nyt yhdeksän (9) jäsenjärjestöä: kolme Norjassa, kolme Ruotsissa, kaksi Venäjällä ja yksi Suomessa. Osallistuvien järjestöjen edustajat ovat saamelaisneuvoston jäseniä, jotka saamelaiskonferenssi nimeää neuvoston jäsenjärjestöjen valtuustojen ehdotuksen mukaisesti. Saamelaisneuvoston jäsenjärjestöksi voi tulla hyväksytyksi yhdistys, joka hyväksyy saamelaisneuvoston toiminnan tavoitteen. 

Tästä näet saamelaisneuvoston jäsenjärjestöt >>

Saamelaisneuvoston sääntöjen mukaan neuvoston vakituiset elimet ovat Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän jaostot, työvaliokunta, kulttuurilautakunta ja sihteeristö. Jaostoilla tai saamelaisneuvoston jaostoilla tarkoitetaan tässä yksittäisten maiden neuvoston jäsenten yksikköä. Saman maan neuvoston jäsenet muodostavat jaoston ja siten neuvostolla on neljä jaostoa. Neuvostoon kuuluu viisitoista (15) jäsentä, joista viisi (5) on Norjan puolelta, neljä (4) Ruotsin puolelta, neljä (4) Suomen puolelta ja kaksi (2) Venäjän puolelta.

Saamelaisneuvoston täysikokous kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa pohtimaan saamelaisten ja muiden alkuperäiskansojen oikeudellisia ja kulttuurisia tilanteita. 

Tästä näet ketkä ovat jäseniä saamelaisneuvostossa >>

Jos haluat enemmän tutustua saamelaisneuvoston historiaan, voit lukea Leif Rantalan vuonna 2004 kirjoittaman yhteenvedon.