Työvaliokunta

Saamelaisneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat muodostavat saamelaisneuvoston työvaliokunnan, yhteensä neljä henkilöä. Työvaliokunnassa on yksi edustaja kustakin valtiosta Saamenmaalta.

Puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan kautta voi jatkaa toiset kaksi vuotta ja asiasta pitää äänestää.

Työvaliokunnan pitää toteuttaa ne työt, mitä saamelaisneuvosto päättää laittaa. Työvaliokunta huolehtii neuvoston toimista ja yhteisistä asioista neuvoston kokouksien välillä. 

Työvaliokunta pitää tavoitella käsiteltävissä asioissa yhteisymmärrystä. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, asia lähetetään neuvostoon lopullista päätöstä varten. 

Työvaliokunta pitää kokouksia niin usein kun on tarpeellista. 

 

Työvaliokunnan jäsenet