Dokument

Här på vänster sida hittar du olika dokument från Samerådet; både deklarationer, politiska program, resolutioner, rapporter, tal och andra aktuella dokument. Om de dokument som du letar efter inte finns med här, kontakta gärna vårt sekretariat. Lägg märke till att alla dokument kanske inte finns på varje språk.