Andra dokument

Det finns många dokument, beslut, deklarationer, konventioner och så vidare som är viktiga och användbara för samer och urfolk.

Här har vi försökt samla en del av dem. Om du känner till fler dokument som borde läggas till i listan, ta gärna kontakt med oss.