Deklarationer från Samekonferenserna

Samerådets högsta organ är Samekonferensen som anordnas vart fjärde år.

Här hittar du deklarationerna från de senaste Samekonferenserna.