Samekonferensernas resolutioner

Samerådets högsta organ är Samekonferensen som anordnas vart fjärde år. Förutom deklarationer, tar Samekonferensen också fram resolutioner om aktuella samiska frågor.

Här hittar du resolutionerna från de senaste samekonferenserna.