Samerådets protokoll och andra beslut

Samerådet sammanträder vanligtvis två gånger per år. Här publicerar vi Samerådets mötesprotokoll och andra aktuella beslut. 

2015

2016

2017

2018