Arkiv

Here is the full text of the Statement by Ms Åsa Larsson Blind, President of the Saami Council, at the Eleventh Ministerial Meeting of the Arctic...

Läs mer

Samerådets president Åsa Larsson Blind er glad for at Tingretten i Lapplands len i Finland frikjente de samiske fiskerne som var tiltalt for å ha...

Läs mer

Samerådet informerer FNs medlemsstater, EU og Europarådet om at Norge trosser FNs rasediskrimineringskomité (CERD) om å stanse byggingen av et...

Läs mer

Why is indigenous knowledge such an important part of the effort on achieving sustainable goals? We got several answers to this question during the...

Läs mer