Arkiv

Samerådet kan ikke akseptere at prosjektet videreføres med de alvorlige konsekvensene prosjektet vil påføre samiske næringer og samisk kultur.

Läs mer

Den finske forfatteren Rauni Manninen vinner Samerådets litteraturpris 2018 med boken "Áhčči min" .

Läs mer

Samerådet arrangerer dialogmøte i forbindelse med planene om Arctic Railway i Inari, fredag 21. september. Møtet er åpent for alle.

Läs mer