Arkiv

Samerådets president Åsa Larsson Blind er glad for at Tingretten i Lapplands len i Finland frikjente de samiske fiskerne som var tiltalt for å ha...

Läs mer

Samerådet informerer FNs medlemsstater, EU og Europarådet om at Norge trosser FNs rasediskrimineringskomité (CERD) om å stanse byggingen av et...

Läs mer

Why is indigenous knowledge such an important part of the effort on achieving sustainable goals? We got several answers to this question during the...

Läs mer

Samerådet kan ikke akseptere at prosjektet videreføres med de alvorlige konsekvensene prosjektet vil påføre samiske næringer og samisk kultur.

Läs mer