Arkiv

Samerådet informerer FNs medlemsstater, EU og Europarådet om at Norge trosser FNs rasediskrimineringskomité (CERD) om å stanse byggingen av et...

Läs mer

Why is indigenous knowledge such an important part of the effort on achieving sustainable goals? We got several answers to this question during the...

Läs mer

Samerådet kan ikke akseptere at prosjektet videreføres med de alvorlige konsekvensene prosjektet vil påføre samiske næringer og samisk kultur.

Läs mer

Den finske forfatteren Rauni Manninen vinner Samerådets litteraturpris 2018 med boken "Áhčči min" .

Läs mer