Arkiv

När det här året går mot sitt slut har Samerådet genom sitt årliga kulturstöd stöttat sammanlagt 207 kulturprojekt sedan 2010. Nästan 6,5 miljoner...

Läs mer

Sámiráđđi lea čoahkkimis 10. b. golggotmánus mearridan nomineret Ánne Nuorgama sámi ovddasteaddjin ON:a Bissovaš Forumii álgoálbmotáššiide.

Läs mer

Sámiráđđi lea mearridan ahte 2017 sámekonferánssa váldofáddán galgá leat "Oktasaš Sápmi".

Läs mer

Parisas lágiduvvo juovlamánus 2015 stuorra dálkkádatrievdančoahkkin, UNFCCC COP 21. Buot máilmmi riikkat galget soahpat mo eastadit...

Läs mer