Arkiv

Nu är det tid att komma med förslag på vem som borde få Samerådets ärespris 2017. Samerådets ärespris tilldelas en person, organisation, förening...

Läs mer

Borgemánu 15. b. jagis 1986 Sámi konfereansa Åres mearridii makkár sámi leavga galggai leat.

 

Läs mer

Samerådet utlyser ställningen som Generalsekreterare

Läs mer

Kulturlávdegoddi lea dál juolludan jagi 2016 kulturdoarjagiid.

Läs mer