Arkiv

Årets vinner av Samerådets litteraturpris er valgt

Den finske forfatteren Rauni Manninen vinner Samerådets litteraturpris 2018 med boken "Áhčči min" .

 

Rauni Manninen vinner av Samerådets litteraturpris 2018

 

Samerådet har besluttet å tildele litteraturprisen for 2018 til Rauni Manninen. Juryen sier dette om årets prisvinner:

 

Rauni Manninens roman Áhčči min er utgitt på Iđut forlag (2018). Romanens handling begynner i Sápmi, i Nord-Finland, en eller annen gang på begynnelsen av 1940-tallet og varer til slutten av århundret. Hovedpersonen Josát’s trygge dager får en ende når han sammen med sin lille datter og unge kone, Rávdná, må evakuere i siste del av vinterkrigen. Etter at krigen er avsluttet, reeteablerer de seg på hjemstedet. Det nye livet består av hardt der været og Gud’s vilje er premissleggerne. Historien beskriver på en god måte hvordan naboer hjelper hverandre når de er i nød. Mens Josát og Rávdnás ungeflokk vokser konstaterer den hardt arbeidende Josát i forundring, nesten litt fortapt, at han må bare leve det livet han er tildelt og ta en dag av gangen med hjertesukket: ”når vi bare kommer oss i orden, slik som himmelens fugler også gjør”. Livets skjøre og sorgfulle sider er rørende og nakent beskrevet, slik som å miste barn og å sende barna sine på internat. Likevel byr verden på glede, slik som når barna vokser til og familien berges. Den funderende hovedpersonens tanker, handlinger og arbeidsmetoder, gir leseren et bilde av tradisjonell samisk livsfilosofi og naturforståelse, og av hvordan levemåten forandres etter krigen. Etter å ha lest Áhčči min, som er så ordrik og hvor mange av setningene nærmest er som ordtak med sine finurlige vendinger, så har man som leser fått et beriket vokabular og kanskje har også språket forøvrig utviklet seg.

 

Samerådets litteraturpris ble første gang delt ut i 1994. Prisen deles ut annenhvert år og alternerer mellom barnebøker og litteratur for voksne. Christina Hætta, leder av Samerådets kulturavdeling, forteller at de til årets pris fikk inn mange gode forslag fra forlagene. Prisen i år skulle gå til en bok for voksne.

 

- Dette viser at samisk litteratur holder et høyt nivå og Samerådets mål med litteraturprisen er nettopp å oppmuntre forfattere til å skrive og publisere litteratur på samisk.

 

Rauni Manninen har i år utgitt boka “Áhčči min” på Iđut forlag, og romanen har nylig blitt lagt ut for salg. Forlaget sier dette om forfatteren:

 

- Iđut-forlaget ønsker til lykke med prisen. En modig forfatter som skildrer livets gleder og sorger!

 

 

Rauni Manninen

Rauni Manninen, Luobbal-Jovsset Rauni, (f. 1946) er fra Utsjok, Finland. Hun er oppvokst i en tid og en kultur med naturalhusholdning. Hun har opplevd overgangen til pengehusholdning og har erfart de endringer dette har medført. Rauni Manninen debuterer som romanforfatter med Áhčči min. Med denne romanen etablerer hun seg som folkelivsskildrer og hjemstavnsdikter.

 

Utdeling av litteraturprisen vil skje i Anár på Kultahovi hotell, 22. september, kl 19:00 (finsk tid).