Arkiv

Arctic Railway dialogmøte

Samerådet arrangerer dialogmøte i forbindelse med planene om Arctic Railway i Inari, fredag 21. september. Møtet er åpent for alle.

Samerådet inviterer reinbeitedistriktene, sametingene, organisasjoner og alle andre interesserte til dialogmøte om Arctic Railway-planene. Møtet holdes på Sajos i Inari og begynner kl. 13.00.

Dialogmøtet er ment å gi berørte og andre interesserte en anledning til å uttale seg om planene og dermed utgjøre grunnlaget for Samerådets vurdering av den planlagte jernbanens konsekvenser for samisk kultur og næring og for miljøet. 

Møtet blir tolket mellom finsk, norsk, samisk og russisk.

PROGRAM:   

Sajos, Inari
Kl. 13.00, fredag 21.09.2018

 • Åpning av møtet
  Åsa Larsson Blind, Samerådets president
 • Arctic Railway, bakgrunnsinformasjon om prosjektet 
  Magne Ove Varsi, leder av samerådets menneskerettighetsavdeling
 • Det finske sametingets involvering, synspunkter og planer
  Tiina Sanila Aikio, president, det finske sametinget 
 • Tanker fra en reindriftsungdom
  Anni Saara Aikio 
 • Hvordan vil jernbanen påvirke Muttošjávri reinbeitedistrikt 
  Osmo Seurujärvi 
 • Juridiske og internasjonale påvirkningsmuligheter
  Dr Mattias Åhren, jurist, Samerådet
 • Hvordan jobber det norske sametinget med saken 
  Aili Keskitalo, president, det norske sametinget
 • Miljømessige konsekvenser av jernbanen
  Tero Mustonen, forsker 
 • Erfaringer fra svensk side av Sápmi
  Per Olof Nutti, president, det svenske sametinget
 • Diskusjon
  -  Hvilke meninger har de som er berørte av planene om Arctic Railway
  -  Hvordan kan Samerådet, sametingene, organisasjonene og andre påvirke disse planene?
  -  Hvordan kan vi kommunisere og samarbeide på best mulig måte framover? 

 •