Arkiv

Samekonvensjonen skuffer

Samerådet er skuffet over forslag til samekonvensjon som nylig er offentliggjort.

Samerådet har gjort noen første vurderinger av forslaget til samekonvensjon som ble offentliggjort fredag 13.01.17. Samerådet mener det er høyst problematisk at forslaget ikke er på høyde med dagens internasjonale rettslige standarder. Det man først og fremst reagerer på er:

  

1.     Konvensjonsforslaget utraderer det samiske folkets rett til selvbestemmelse gjennom å likestille denne rett med rett til konsultasjoner.

2.     Konvensjonsforslaget gir statene en ensidig rett til å avgjøre hvem som kan bli innmeldt i sametingenes valgmanntall.

3.     Konvensjonsforslaget anerkjenner i og for seg samiske landrettigheter, men i neste steg åpnes det for inngrep i slike rettigheter uten et fritt, informert forhåndssamtykke.

4.     Konvensjonsforslaget anerkjenner ikke at sjøsamene har rettigheter i fjorder og kystnære farvann som de har brukt i uminnelige tider.

 

Det var Samerådet som på Samekonferansen i Åre i 1986 første gang foreslo at det skulle opprettes en samekonvensjon. Samerådet føler derfor et særskilt ansvar for å påse at samekonvensjonen anerkjenner og styrker det samiske folkets rettigheter.

 

Samerådet vil nå ta iniativ til en prosess der det sivile samiske samfunnet får mulighet til å vurdere og komme med innspill på det fremfohandlede forslaget til samekonvensjon.