Arkiv

Samerådets kulturstöd 2015

När det här året går mot sitt slut har Samerådet genom sitt årliga kulturstöd stöttat sammanlagt 207 kulturprojekt sedan 2010. Nästan 6,5 miljoner svenska kronor har fördelats till projekten. Ett sammandrag visar att stödet har nått ut brett i det samiska samhället.

Samerådets kulturstöd fördelas en gång per år, i början av året. Man kan söka projektstöd, arbetsstipendium och studieresestipendium. I år har Samerådet stöttat 28 kulturprojekt och fördelat tre arbetsstipendium.

Det är Samerådets kulturutskott som utvärderar ansökningarna och bestämmer hur stöden ska fördelas. Kulturutskottet kontrollerar att ansökningarna uppfyller alla kraven, vilken kvalité de har och gör sedan en prioritering av vilka projekt man ska stötta. En viktig prioritering är projekt som verkar över gränserna. Men det är inte ett lätt jobb att göra prioriteringen, Samerådet får många ansökningar varje år. Sedan 2010 har projekten sökt sammanlagt över 2,6 miljoner euro i stöd, men kulturutskottet har bara haft möjlighet att bevilja ca en fjärdedel av den summan, närmare 700 000 euro (nästan 6,5 miljoner svenska kronor, enligt dagens valutakurs).

Sett på kulturstödet från 2010 och framåt har det nått ut brett i det samiska samhället. Områden som naturligt korsar riksgränserna, som musikproduktion, festivaler, kultur- och andra musikprojekt, har fått ca hälften av kulturstödet under 2010-2015. Samerådet har hjälpt att ge ut 25 CD-album, arrangera festivaler 39 gånger, genomföra 29 konstprojekt och 16 musikprojekt.  

I tillägg har Samerådets kulturstöd i den här perioden stöttat 15 filmprojekt, publicering av 19 böcker, genomförandet av 11 seminarier/konferenser, 12 ungdomsprojekt och 15 dans- och teaterprojekt. Utöver det har 26 projekt med fokus på barn, historia, duodji (samisk slöjd), språk och design fått stöd. 

Nu öppnas 2016 års kulturstöd och Samerådet uppmanar kulturarbetare och –engagerade att skicka in ansökningar för projekt, arbetstipendium och studieresor.

Kulturutskottet påminner om att kulturstödet är avsett för stöd till kultursamarbete över riksgränserna och beviljas i första hand till projekt som berör minst två länder där det bor samer.

Kulturutskottet har noterat att duodjiprojekt (samiska slöjdprojekt) har fått särskilt lite kulturstöd under åren 2010-2015. Därför uppmanas särskilt duojárat (sameslöjdare) och duodjiaktörer att söka projektstödet. Här påpekas dock att alla ansökningar inom alla områden kommer bedömas likvärdigt gentemot kulturstödsreglerna.

Ansökningar för Samerådets kulturstöd 2016 skickas in via elektroniska ansökningsformulär, se länkar nedan. Söknadsfristen är 31:a januari 2016.