Nationalsymboler

"...Jag vill också nämna att det är många folk som förväntar sig att samer har ett eget kännetecken, och att samer ska ha en symbol som baseras på att samer är ett folk och att vi har ett eget territorium."

Samerådets president Lars Anders Baer, Samernas XIII konferens, Åre 13-15-8-1986    

 

Nationalsymboler samlar ett folk för att de formar nationens och folkets värderingar, mål och symboliska framgångar genom historien. Symboler används i samband med olika tillställningar och firanden. Olika exempel på nationalsymboler är den samiska flaggan, samiska flaggdagar, samernas nationaldag och samernas nationalsång ”Sámi Soga lávlla”.    

Den samiska flaggan

Den samiska flaggan är alla samers gemensamma flagga, oberoende av vilket land man bor i.

Det var den 13:e Samekonferensen i Åre som beslutade hur flaggan skulle se ut.

Samerådet hade bjudit in till en tävling för att skapa en ny samisk flagga och priset till vinnaren var 2 000  finska mark. Samerådets flaggarbetsgrupp bestod av Rose Marie Huuva, Kaaren Kitti och Máret Sárá. Det var totalt 27 tävlingsdeltagare som hade kommit med hela 74 flaggförslag, utöver den flagga som designats av Synnøve Persen, som hittills hade varit den inofficiella flaggan.

Samekonferensen i Åre antog Astrid Båhls flaggförslag. Astrid Båhl kommer från Skibotn.

Hennes förslag baserades på den flagga som tidigare använts i Sápmi. Men hon hade lagt till den gröna färgen och en ring i flaggan. Designern har kallat flaggan för “Sámit leat beaivvi mánát” – “Samerna är solens barn”. Den röda halvcirkeln representerar solen och den blå halvcirkeln representerar månen.

Officiella samiska flaggdagar

De officiella samiska flaggdagarna som antogs under Samekonferensen i Helsingfors 1992, Samekonferensen i Murmansk 1996 och Samekonferensen i Tråante 2017 är:

 1. 6 februari – Samernas nationaldag som firas till minne av det första landsmötet i Trondheim 1917
 2. 2 mars – invigningen av det nya sametinget i Finland 1996
 3. 25 mars – Maria bebådelsedag, en traditionell samisk helgdag
 4. Midsommardagen som en officiell helgdag
 5. 9 augusti – FN:s internationella urfolksdag
 6. 15 augusti – Den samiska flaggan antogs den här dagen 1986
 7. 18 augusti – Samerådet grundades den här dagen 1956
 8. 26 augusti – Sametinget i Sverige invigdes den här dagen 1993
 9. 9 oktober – Sametinget i Norge grundades den här dagen 1989
 10. 9 november – Delegationen för samiska frågor grundades i Finland 1973
 11. 29 november - Elsa Laula Renbergs födelsesdag
 12. 15 november – Isak Sabas födelsedag 1875. Han skrev texten till samernas nationalsång.

Samernas nationalsång

Samernas nationalsång, eller Samesläktets sång, antogs också på Samekonferensen i Åre 1986. ”Sámi soga lávlla” är en dikt som är skriven av Isak Saba och som publicerades i tidningen Sagai Muittalægje år 1906. Arne Sørli har tonsatt dikten och melodin antogs på den 15:e Samekonferensen i Helsingfors 1992. Texten är översatt från nordsamiska till de andra samiska språken.    

Samernas nationaldag

Samernas nationaldag är den 6 februari, och dagen firas över hela Sápmi. Dagen uppmärksammas till minne av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim 1917 då samer hade samlats för att arbeta med gemensamma samiska frågor över nationalstaternas gränser. Dagen firades första gången 1993.