Representanter och personal

På den här sidan hittar du information om alla Samerådets medlemmar, personal och representanter.    

 

Samerådets medlemmar

Samerådet har 15 medlemmar och alla har en personlig suppleant. 

  

Arbetsutskottets ledamöter

Arbetsutskottet har fyra ledamöter.    

  

Kulturnämndens ledamöter

Kulturnämnden har fem ledamöter.    

   

Personal

Samerådet har anställda vid sekretariatet och avdelningarna.