Kulturnämndens ledamöter

Kulturnämnden har fem ledamöter – en från varje land och en som representerar Samerådet. Varje ledamot har en personlig suppleant.

Ordinarie ledamot Personlig suppleant
Asta Balto Siri Gaski
Oskar Östergran Nils Anders Inga
Milana Sapelnikova Anna Galkina
Petra-Biret Magga-Vars Matti Aikio
Niko Valkeapää Ivan Matrekhin

Adresser

Asta Balto

Oskar Östergran

Milana Sapelnikova

Petra-Biret Magga-Vars

Niko Valkeapää