Kulturnämndens ledamöter

Kulturnämnden har fem ledamöter – en från varje land och en som representerar Samerådet. Varje ledamot har en personlig suppleant.

Ordinarie ledamot Personlig suppleant
Lill Tove Fredriksen Margit Varsi
Nils Anders Inga Peter Rohde
Sunna Nousuniemi Xia Torikka
Larisa Avdejeva Anna Galkina
Niko Valkeapää Lea Simma

Adresser

Lill-Tove Fredriksen

Nils Anders Inga

Sunna Nousuniemi

Larissa Avdejeva

Niko Valkeapää