Asta Balto

Kulturutvalgets leder, Samisk faglitterær forfatter- og oversetterforening

 

Tel. +47 951 48 556

Epost: marehanieida.amb(a)gmail.com