Niko Välkeapää

Medlem i kulturutskottet, Finska Samers Centralorganisation

Fast medlem i rådet, vice ordförande i finska sektionen

Epost: niko(a)saamicouncil.net

Tel: +47 995 745 02