Åsa Larsson-Blind

Samerådets president

Fast medlem för Svenska Samernas Riksförbund

Tel: +46 70 254 33 56

Epost: asa(a)saamicouncil.net