Representationer

Arktiska rådet    

Samerådet är en permanent deltagare i Arktiska rådet, tillsammans med fem andra urfolksorganisationer. Urfolk deltar i Arktiska rådets möten vid samma bord som staterna. Läs mer om Arktiska rådet på deras hemsidor.

 

IPS

Samerådet utser en ledamot till styrelsen för Arktiska rådets urfolkssekretariat (IPS). Samerådet har utsett Ellen Inga Turi till styrelseledamot för perioden 2017-2019. Du kan läsa mer om IPS på deras hemsida.

 

Lásságámmi

Samerådet utser en ledamot till styrelsen för stiftelsen Lásságámmi. Stiftelsen Lásságámmi grundades till minne av Áillohaš. Samerådet har utsett Niko Valkeapää till styrelseledamot i Lásságámmi. Du kan läsa mer om Lásságámmi på deras hemsida.

 

Samiskt parlamentariskt råd (SPR)

Samerådet är observatör i samiskt parlamentariskt råd, som är samarbetsorganet för sametingen i Finland, Sverige och Norge. Samer från rysk sida , som representerar Samerådet, erbjuds plats som permanenta deltagare i SPR-samarbetet.    

  

Barents arbetsgrupp för urfolk    

Samerådet är observatör i Barents arbetsgrupp för urfolk (WGIP). Barentssamarbetet är först och främst ett samarbete mellan regeringarna i Barentsregionen. Urfolksrepresentanterna i arbetsgruppen är urfolk i Barentsregionen: nenetser, samer och vepser. Sametingen i Norden representerar samerna. År 2002 antogs också komier som urfolksrepresentanter. Arbetsgruppen representeras i Barentsrådet och i Barents regionkommitté. Läs mer om arbetsgruppen på deras hemsida.

 

FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC)

Samerådet har en konsultativ status i Förenta nationernas ekonomiska och sociala råd. Förenta Nationerna (FN) är – som namnet antyder – världens mellanstatliga och globala organisation. Förutom världens länder finns det inom FN ett ordnat system så att icke-statliga organisationer, så kallade NGO:s (non-governmental organization), kan ha inflytande. En rådgivarställning ger möjlighet till ett brett deltagande och inflytande inom FN-systemets mellanfolkliga och mellanstatliga möten.

Den konsultativa statusen för NGO-organisationerna delas in i tre nivåer:

  • Roster
  • General
  • Special

Samerådet har statusen Roster, som i ”NGO inte the Roster of the UN ECOSOC.”

Man kan även delta i FN:s urfolksmöten utan en status. Hundra urfolksrepresentanter och deras organisationer deltar i FN:s centrala urfolksmöten, men inte i samma utbredning som de organisationer som har en status.