Samerådets ärespris

Samerådets ärespris tilldelas en person, organisation, förening eller institution som genom sitt arbete förtjänar en sådan ära för sitt arbete till samefolkets bästa.

Det är arbete som

  • styrker det samiska folkets samhörighet och gemenskap
  • hjälper samerna att ivarata traditioner, levnadssätt, tankesätt, språk och andra immateriella traditioner
  • bevarar och utvecklar nämnda förhållande också i förbindelse med dagens samhälle.

Ärespriset 2017 överräcks under Samernas 21. konferens i 2017. 

 

Samerådets ärespris 1985 - 2013

1985  Áillohaš - Nils-Aslak Valkeapää

1986 Lars Pirak

1987  Iver Jåks

1988  Kathrine Johnsen

1989  Pekka Lukkari

1990  Edel Hetta Eriksen

1991  Matti Sverloff

1992  Mari Boine

1993  Nina Afanasjeva

1994  Samuli Aikio

1995  Aslak Nils Sara

1996  Ella Holm Bull

1997  Anna-Maria Blind

1998  Louise Bäckman

1999  Guoládaga sámesearvi

2000  Mikkel Isak Mathisen Oskal

2004  Nils Jernsletten ja Hans Guttorm

2008  Susanna Angéus-Kuoljok

2013  John Trygve Solbakk, Aage Solbakk, Lemet-Jon Ivvár ja Ingrid Nordal