Arbetsutskottet

Samerådets ordförande och vice ordförande fungerar som Samerådets arbetsutskott (AU), totalt fyra personer. Arbetsutskottet har en representant från varje land i Sápmi.

Ordförande utses för en tvåårsperiod. Ordförandeperioden kan fortsätta i två år till, och det kräver en votering.

Arbetsutskottet ska verkställa de beslut som Samerådet har fattat åt utskottet. Arbetsutskottet ansvarar för rådets arbete och gemensamma frågor mellan rådsmötena. 

Arbetsutskottet ska försöka nå konsensus i de frågor som det behandlar. Om konsensus inte kan uppnås, skickas frågan till rådet för ett slutligt beslut. 

Arbetsutskottet sammanträder så ofta det krävs.

 

Arbetsutskottets medlemmar