Samerådets avdelningar

Samerådet har tre operativa avdelningar, genom vilka det mesta av rådets arbete utförs; Avdelningen för Arktis och miljö, Människorättsavdelningen och Kulturavdelning. Utöver det har Samerådet infört tre avdelningar, som av olika anledningar inte är verksamma just nu; Projektavdelningen, EU-avdelningen och Urfolkens samarbetsavdelning.

Här får du veta mer om avdelningarna och deras arbete:

 

AVDELNINGEN FÖR ARKTIS OCH MILJÖ

MÄNNISKORÄTTSAVDELNINGEN

KULTURAVDELNINGEN