Avdelningen för Arktis och miljö

”Ett hälsosamt och produktivt ekosystem, både på hav och land, är grunden för samernas kultur och identitet.”

”Basen för den samiska kulturen ska säkerställas och stärkas genom en hållbar förvaltning av naturresurser. Negativa konsekvenser till följd av exempelvis föroreningar, klimatförändringar och förändrat naturutnyttjande måste förhindras.”

Från Samerådets verksamhetsplan 2015

 

Samerådet är en av sex permanenta deltagare i Arktiska rådet. Avdelningen för Arktis och miljö deltar i det arbete som utförs av Arktiska rådet och dess arbetsgrupper för att säkerställa att samiska perspektiv och intressen tillvaratas.

 

Gunn-Britt Retter är chef över Avdelningen för Arktis och miljö.

Foto: Bjarni Eiríksson, PAME