Kulturavdelningen

”Samerådet tänker främja en helhetlig samisk kulturpolitik.”

Från Samerådets verksamhetsplan 2015

 

En del av den kulturpolitiska verksamheten är att bevara, uppmuntra och främja samernas samhällsliv generellt samt olika kulturella verksamheter. Samerådet har som mål att stärka både traditionell och modern samisk kultur.

Varje år delar Samerådet ut stöd till samiska kulturverksamheter. Det är kulturnämnden som förvaltar stödet. Det innefattar stöd till exempelvis litteratur, projektstöd, studieresor och arbetsstipendium. Samerådet stöder speciellt projekt som medvetet arbetar utifrån hela Sápmis perspektiv.

 

Christina Hætta er leder for kulturavdelingen.