Kulturstöd år 2018

Ansökningstiden för kulturstödet år 2018 gick ut i desember 2017 och Samerådet fick in 77 ansökningar om projektstöd på totalt 9.142.950 NOK och 36 ansökningar om arbetsstipendium på totalt 7.200.000 NOK.

Kulturnämnden delade ut totalt 1.150.000 NOK till 44 projekt och tre stipendiater fick 200.000 NOK var i arbetsstipendium.

Arbetsstipendium 2018

Mottagare Arbetets namn Sammanfattning
Matti Aikio Searching for Nomadic Space and Time Skal arbeide med et videokunstverk.
Marja Bål Nango Guođoheaddji (gjeteren) Skal arbeide med manusutvikling til en spillefilm.
Sara Margrethe Oskal Litteratur Skal skrive en kjærlighetsroman.

Projektstöd 2018

Mottagare Projektets namn Stöd, NOK
Löfgren, Felicia Bilder från sydsaepmie 4000
Rocheva, Valentina Saami handicraft - a warm bond of generations 10000
Sovkina, Valentina Comics making workshop "Min kill - koall kill" 10000
Vuohču sámiid searvi rs. Taigafestival 2018 10000
Bolshunova, Lidia Restoration of old saami men winter suit 10000
Sandberg McGuinn, Johan E. M. Birra birra jorgal 10000
Rakhmanina, Rosa Sami kiell - the mother language 15000
West, Helga Illustrasjoner til diktbok 15000
Sakmarkina, Anna The Sami Children´s Art Festival "The power of sami traditions" 15000
Suoma Sámi Nuorat rs. UNPFII 2018 20000
Såhkie Umeå sameförening MOKTA - workshop i röst 20000
Stenberg, Lena Nomad 20000
Påve, Inga-Wiktoria 2018 Adäka Cultural Festiva 20000
Anna Lumikivi / Suõmmkar-yhtye Suõmmkars debutalbum 20000
Internasjonalt samisk film institutt Indigenous film conference 20000
Maminov Vasilij Jurjevich Creation of a new disc of Evan Sapmelash - "Rannt" and a concert tour 20000
Heide, Beate Artist in Residency Uparnavik 20000
Niejda Ietjat giehto 25000
BeskánLuossaRock BeskánLuossaRock2018 25000
Raasten rastah Raasten rastah 25000
Tårnesvik, Kristin praktiske øvelser 25000
Oarjánnieiddaid luohteprošeakta Oarjánnieiddat ut i verden 25000
Guseva, Viktoria Summer camp for Sami children 25000
Pieski, Outi Publicering av en konstbok om hornmössan och arbete i syfte att återuppliva hornmössan 25000
GIERDU Sommerleir for ungdom 30000
Marainen, Simon Issát Simon Issát cd-plate 30000
Hætta, Susanne Masigruppe-bok 30000
Boine, Mari Produsere ny Mari Boine CD på samisk 30000
Janssønn, Jakop Produsere og publisere ny musikk CD 30000
SBJohansen SKRIV Leseturne SOS 30000
Riddu Riđđu Festivála as Samisk barnefestival 2018 30000
Anára Sámisearvi ry Ijahis idja - musikkfestival for urfolk 2018 30000
Näkkäläjärvi-Länsman, Anna Återuppliving av Jávrrešduoddar jojktradition 30000
Siivet AS Šaamšiǩ - Olemors lue 35000
Riddu Riđđu Festivála as Riddu Nuorat/Ungdom/Youth 2018 35000
Utsi, John E. Ruovdi goddá 35000
Sámi Musihkkafestivála Kulturstøtte til arrangering av Sámi Grand Prix 2018 i forbindelse med Samisk Påskefestival i Kautokeino 35000
Idivuoma, Per-Josef Báttit 40000
Stiftelsen Gaaltije Staare 2018 40000
Johtti Sápmelaččat rs Heahtá Márjjábeaivvit 2018 40000
Sámi museum-Saamelaismuseosäätiö 11 Samiske tidsbilder på finsk 43000
Sámi dáidaga doarjjasearvi rs Skábmagovat urfolk filmfestival 20-års jubileum 45000
Márkomeannu Márkomeannu 2018 50000