Samerådets kulturnämnd

Kulturnämnden är Samerådets kontaktorgan för samiska konst- och kulturföreningar som till exempel slöjdföreningar, litteraturorganisationer, film- och musikföreningar.

Kulturnämnden har fem ledamöter. Fyra av ledamöterna representerar samiska konstnärs-och kulturorganisationer, och den femte ledamoten representerar Samerådet. Ledamöternars och suppleanternas mandatperiod är två kalenderår. 

Här ser du vilka som är ledamöter i kulturnämnden.

Kulturnämnden ansvarar också för Samerådets kulturstöd, som kanaliseras genom Samerådet till kulturlivets användning. Kulturnämnden arbetar tillsammans med Samerådet för att främja den samiska kulturen med en omfattande kulturkunskap som grund.

Samiska kulturföreningar

Konst- och kulturföreningar nominerar sina representanter till kulturnämnden. Konst- och kulturföreningarnas platser ska bytas mellan föreningar, så att alla konst- och kulturföreningars representationer ska få en så stor spridning som möjligt.

 

Kulturnämndens platser byts av mellan bl.a. de här föreningarna:

 

Konst­- och kulturföreningar    

Sámi fágagirjjálaš čálliid ja jorgaleaddjiid searvi (SFS)

Sámi Dáiddárráđđi

Sámi Teahtersearvi / Samisk teaterforening (STS)

Samiske filmforbund/ Sámi Filbmabargiid searvi

Sámi dáiddačehpiid searvi (SDS) / Samisk kunstnerforening

Sámi Girječálliid searvi (SGS) / Samisk forfatterforening

Foreningen Samiske Komponister/ Sámi komponisttaid searvi

Juoigiid Searvi

 

Ungdomsorganisationer    

Noereh

Suoma Sámi Nuorat

Sáminuorra

Sam Nuraš

 

Slöjdföreningar

Čepes Sam

Landsorganisasjonen Sámiid Duodji

Duojáriid ealáhussearvi

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji

Sámi Duodji ry.