Sámi Duodji-märket

Sámi Duodjimärket

Samerådet har skapet Sámi Duodjimerket som et varemerket for samisk sløyd (sámi duodji).

Merkets formål:

  • Veilede kjøperen om at produktet er laget av samer. 
  • Verne samiske sløydprodukter fra kopiering og illojal konkurranse. 
  • Bidra til å høyne kvaliteten på samiske håndtverksprodukter. 
  • Være et kjennetegn på at samisk håndtverk er en levende tradisjon.

Samerådet äger märket, det administreras av slöjdorganisationer i respektive land och slöjdare över hela Sápmi använder märket.

 

Sámi Duodjimerkets stadgar, godkända på den 16:e Samekonferensen:

§ 1. Merket er ett varemerke for samisk sløyd (sámi duodji). Hensikten med merket er å veilede kjøperen om at produktet er laget av samer.

§ 2. Retten til å søke og anvende Duodjimerket har samer med utdannelse eller erfaring i samesløyd.

Med same mener man i denne forbindelse, en som ser på seg selv som same og

  • som har samisk som førstespråk, eller som har far, mor eller en av besteforeldrene med samisk som førstespråk eller 
  • som har far eller mor som er same etter de vilkår som er nevnt overfor.

§ 3. Duodjemerket blir forvaltet og fordelt av

  • i Finland "Sápmelaš Duodjárat ry"
  • i Sverige "Riksorganisationen Same Ätnam" *)
  • i Norge "Sámiid Duodji" og 
  • i Russland "Čepes Sam kunst- og sløydforening"

Merket søkes på en særskilt blankett fra sløydorganisasjoner, som er tildelt retten til å utdele merket.

 

§ 4. Merket får anvendes på tradisjonelt laget samisk sløyd, og moderne produkter utviklet med utgangspunkt i tradisjonelle materialer og metoder.

Produkter som er beregnet som souvenirer, og som ikke blir tradisjonell brukt, får ikke duodjimerket.

§ 5. Sløydorganisasjonene som fordeler merket har ansvaret for kvaliteten. De har plikt til å kontrollere kvaliteten, materialerog tåleevnen til sløyd merket med duodjimerket.

§ 6. Merkene deles ut i sifferserie for å forhindre misbruk. Sløyderen kan skrive navnet sitt på merket. Sløydorganisasjonene skal årlig informere Samerådet om hvem som er tildelt merket.

§ 7. Om det oppstår konflikter om bruk av duodjimerket, behandles dette av Samerådet eller en delegert fra Samerådet.

§ 8. Hvis en sløyder som har duodjemerket, avslutter sin virksomhet, skal den organisasjonen som administrer duodjemerket, kjøpe merket tilbake av sløyderen.

§ 9. Om det viser seg at ovenstående vedtekter ikke fungerer hensiktsmessig kan Samerådet i samarbeid med de sløydorganisasjoner som forvalter merket, bestemme nye regler. Slike regler har ikke tilbakevirkende kraft. Til vedtektene er det utarbeidet kommentarer for å underlette bruken av duodjimerket.

§ 10. Tre (3) eksemplarer av det godkjente duodjimerket oppbevares på Samerådets sekretariat. 

   

Definisjon av sámi duodji

Samisk håndtverk "sámi duodji" er den samiske benevnelsen for håndlagede samiske bruksgjenstander, som klær, redskaper, husgeråd, fangstredskaper og smykker (utsmykking). Samisk håndtverk har lang tradisjon. Også i dag anvendes grunnlagsmaterialer fra naturen til samisk håndtverk. Samisk håndtverk utføres etter gamle tradisjsoner, men tilpasses nye arbeidsteknikker og anvendelseområder etter områder. Produkter som er beregnet som souvenirer, og som ikke blir tradisjonell brukt, får ikke duodjimerket.