Människorättsavdelningen

”Samerådet vill stärka och skapa förståelse för internationella urfolksrättigheter.”

”Samerådet vill arbeta för att samiska rättigheter implementeras nationellt, regionalt och lokalt.”

Från Samerådets verksamhetsplan 2015

 

Ett av Samerådets viktigaste mål är att främja både samers och andra urfolks mänskliga rättigheter. Samerådet deltar aktivt i olika processer och möten på internationell nivå, både i FN och i andra sammanhang.

 

Människorättsavdelningen ledas av Magne Ove Varsi.