Samerådets medlemsorganisationer

Samerådet är ett gemensamt samarbetsorgan för de samiska organisationerna i Finland, Sverige, Norge och Ryssland. Samerådet har nu totalt nio medlemsorganisationer. Organisationerna nominerar medlemmar till Samerådet, som slutligen beslutas av samekonferensen. Samerådets medlemsorganisation kan den organisation bli som stöder målet för Samerådets verksamhet.    

 

SAMERÅDETS MEDLEMSORGANISATIONER

Renägarförbundet (RÄF)

Kolahalvöns sameförening (AKS)

Murmanskregionens Sameförening (OOSMO)

Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL)

Norske Samers Riksforbund (NSR)

Riksföreningen Sáme Ätnam (RSÄ)

Samenes Folkeforbund (SFF)

Svenska Samernas Riksförbund (SSR)

Finska Samernas Centralförbund (SSG)