21. Samekonferansen

Tema: "Et felles Sápmi"

Konferansen avholdes 9.-11. februar 2017 på Scandic Lerkendal Hotell i Trondheim, Norge.

 

Här hittar du programmet för temadagen, 9/2 >>

Här hittar du temadagens lista över talare >>

Här hittar du information om hur man anmäler sig till konferensen och annan praktisk information >>

Här hittar du Samerådets program, 9-11/2 >>

 

Samekonferansen er Samerådets høyeste organ og avholdes hvert fjerde år. Konferansen velger medlemmer til Samerådet og vedtar en deklarasjon som legger grunnlaget for Samerådets virksomhet de kommende fire årene. Den forestående konferansen vil være en del av 100 års jubileet for samenes første felles møte som ble arrangert i Trondheim 6. februar 1917.

Det vil bli en minnerik dag da det samiske folk kommer sammen fra nord til sør, fra øst til vest. Det vil være en dag hvor vi møtes, diskuterer og blir inspirert.

På Samerådets temadag møtes politiske ledere og representanter for samiske organisasjoner og institusjoner, sammen med representanter fra de ulike statene og internasjonale venner og gjester.

Temadagens språk vil være samisk, engelsk, russisk og skandinavisk.