Samerådets ärespris

Samerådets ärespris tilldelas en person, organisation, förening eller institution som genom sitt arbete förtjänar en sådan ära för sitt arbete till samefolkets bästa.

Det är arbete som

  • styrker det samiska folkets samhörighet och gemenskap
  • hjälper samerna att ivarata traditioner, levnadssätt, tankesätt, språk och andra immateriella traditioner
  • bevarar och utvecklar nämnda förhållande också i förbindelse med dagens samhälle.

Ärespriset 2017 blev överräckt under Samernas 21. konferens i 2017. 

 

Samerådets ärespris 1985 - 2017

1985 Áillohaš - Nils-Aslak Valkeapää

1986 Lars Pirak

1987 Iver Jåks

1988 Kathrine Johnsen

1989 Pekka Lukkari

1990 Edel Hetta Eriksen

1991 Matti Sverloff

1992 Mari Boine

1993 Nina Afanasjeva

1994 Samuli Aikio

1995 Aslak Nils Sara

1996 Ella Holm Bull

1997 Anna-Maria Blind

1998 Louise Bäckman

1999 Guoládaga sámesearvi

2000 Mikkel Isak Mathisen Oskal

2004 Nils Jernsletten ja Hans Guttorm

2008 Susanna Angéus-Kuoljok

2013 John Trygve Solbakk, Aage Solbakk, Lemet-Jon Ivvár ja Ingrid Nordal

2017 Ole Henrik Magga