Samernas 21. konferanse

Samenes 21. Konferanse ble avhold i Tråante, Norge 9.-11. februar 2017. Konferansen var en del av 100 års jubileet for samenes første grenseoverskridende møte, som ble avholdt i Tråante 6. februar 1917. Tema for Samenes 21. Konferanse var "Et felles Sápmi". I forbindelse med konferansen ble det også arrangert en temadag med over 400 deltakere i tillegg at det ble streamet av NRK Sápmi, SR Sameradioen og Yle Sápmi. 

 

Her finner du programmet for temadagen >> under Samenes 21. Konferanse.

Her finner du oversikt over foredragsholderne >> under temadagen.

Konferansen valgte Samerådets medlemmer for perioden 2017-2021 og vedtok Tråante deklarasjonen og resolusjoner som vil være grunnlaget for Samerådets arbeid den kommende fireårs perioden.  

Konferansens vedtak

Samekonferansen nedsatte en valgkomité og to arbeidsgrupper, en for resolusjoner og en for deklarasjonen.  

Samekonferansen vedtok 13 resolusjoner om følgende tema: 

 • Pronomen "son" i de skandinaviske språkene 
 • Opplæring og opplysning 
 • Solidaritet med Standing Rock Sioux Tribe
 • Støtte til "Erklæring fra samhandlingskonferansen for reindrift" 
 • Forslag til Tana-avtale 
 • Cultural appropriation
 • Selvbestemmelse til samisk reindrift
 • Å få være same i fred
 • Gollegiella
 • Forskningsetikk
 • Retten til å forvalte resultatene av historisk forskning
 • Rollen og viktigheten av det sivile samiske samfunnet og kulturinstitusjoner
 • Overvåkning og oppmerksomhet på den pågående avskogningen av Sápmi

I tillegg vedtok konferansen en egen uttalelse om tradisjonell samisk ekologi

Tråante deklarationen omhandler blant annet følgende tema:

 • selvbestemmelse
 • Samiske rettigheter til land, vann og naturressurser 
 • Samisk språk, tradisjonell kunnskap og tradisjonelle samiske uttrykk 

Her finenr du alle dokumentene fra konferansen >>

To top