Samerådet

Samerådet är ett samarbetsorgan för samiska organisationer i Finland, Sverige, Ryssland och Norge. Samerådet har totalt nio medlemsorganisationer: tre i Norge, tre i Sverige, två i Ryssland och en i Finland. Medlemsorganisationernas representanter är medlemmar i rådet som nomineras av Samekonferensen efter de förslag som lagts av organisationernas delegationer. Samerådets medlemsorganisation kan den organisation bli som stöder målet för Samerådets verksamhet.    

Här kan du se Samerådets medlemsorganisationer >>

 

Enligt Samerådets stadgar är rådets fasta organ sektionerna från Norge, Sverige, Finland och Ryssland, arbetsutskottet, kulturnämnden och sekretariatet. Med sektioner menas ett enskilt lands rådsmedlemmar, därmed har Samerådet fyra sektioner. Rådet har femton medlemmar, varav fem ledamöter är från Norge, fyra från Sverige, fyra från Finland och två från Ryssland. 

Samerådets medlemmar sammanträder runt två gånger per år för att utreda samers och andra urfolks rättsliga och kulturella situation.

Här ser du Samerådets medlemmar >>

 

Om du vill vita mer om Samerådets historia så skrev Leif Rantala en sammanfattning om det år 2004 (endast på nordsamiska).